گزارش پنتاگون از وضعیت اقتصادی افغانستان؛ از کسری تجاری تا تاثیر تحریم ایران

پنتاگون اعلام کرد: اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۸ از کسری تجاری رنج برده و همچنین تشدید تحریم‌های ایران تاثیر منفی بر اقتصاد این کشور داشته داشت. به گزارش فارس،‌ وزارت دفاع آمریکا در گزارشی درباره «اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۸» نوشت: میزان صادرات افغانستان (هوایی و زمینی) مبلغ ۸۹۱ میلیون دالر برآورد شده است که […]

پنتاگون اعلام کرد: اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۸ از کسری تجاری رنج برده و همچنین تشدید تحریم‌های ایران تاثیر منفی بر اقتصاد این کشور داشته داشت.

به گزارش فارس،‌ وزارت دفاع آمریکا در گزارشی درباره «اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۸» نوشت: میزان صادرات افغانستان (هوایی و زمینی) مبلغ ۸۹۱ میلیون دالر برآورد شده است که نسبت به واردات این کشور که به مبلغ هفت و نیم میلیارد دالر بوده، مبلغ بسیاری ناچیزی است.

براساس این گزارش، کسری توازن تجاری افغانستان طی سال ۲۰۱۸ به بیش از ۳۵ درصد GDP این کشور بوده است که این خلا با کمک‌های بین‌المللی پر شده است.

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که رشد اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۹ در حدود ۳ درصد پیش‌بینی شده که با توجه به رشد سریع جمعیت این کشور ناچیز بوده و باعث بیکاری بیشتر جوانان این کشور خواهد بود.

پنتاگون در گزارش خود همچنین علت کسری تجاری افغانستان را بستن حریم هوایی پاکستان در پی تنش با هند عنوان کرده است که این موضوع منجر به افزایش هزینه تجاری و در نتیجه زیان اقتصاد دو کشور منجر شده است.

از سوی دیگر سیگار یا بازرسی ویژه آمریکا در امور افغانستان اعلام کرده است که تصمیم دولت کابل مبنی بر کنار گذاشتن استفاده از راه زمینی پاکستان باعث کاهش تجارت خارجی این کشور شده است.

از طرف دیگر معافیت بندر چابهار از تحریم‌های آمریکا باعث شده است که راه جدیدی در تجارت میان هند و پاکستان به جز دهلیز هوایی میان این دو کشور گشوده شود که نیازی به استفاده از حریم زمینی و هوایی پاکستان ندارد.

با وجود اینکه چابهار از تحریم معاف شده و اجازه صادرات کالاهای افغانستان از خاک ایران داده شده است؛ اما در هر صورت تحریم ایران اثر منفی بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت.

سیگار اعلام کرده است که کاهش ارزش ریال مهاجران افغانستانی را که عمدتاً در این مشغول کار هستند را تحت فشار قرار داده و منجر به بازگشت بیش از ۷۷۰ هزار نفر به افغانستان طی سال ۲۰۱۸ شده است.

همچنین از سوی دیگر خشکسالی چندساله در افغانستان منجر به آوارگی ۲۵۰ هزار نفر در این کشور شده است که فشار مضاعفی را به اقتصاد این کشور وارد کرده است.

پنتاگون در گزارش خود تاکید کرده است که بازگشت مهاجران افغانستانی از کشورهای دیگر تاثیر منفی بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت.

به نوشته داوون، همچنین سازمان بین‌المللی مهاجران در گزارش عنوان کرده است: پیش‌بینی می شود که در سال ۲۰۱۹ بیش از ۵۷۰ هزار نفر از ایران و ۵۰ هزار از پاکستان به افغانستان بازگردند و همچنین این سازمان اعلام کرده است که این احتمال وجود دارد بیش از یک میلیون افغانستانی از پاکستان اخراج شوند که این موضوع باعث فشار بیش‌تر به اقتصاد افغانستان شود.