اخبار هیدرافغانستانگزارش

گرامیداشت از صدمین سالگرد استقلا کشور در شهر مزارشریف

با وجود افزایش تهدیدات امنیتی، امسال سالگرد استرداد استقلال افغانستان نسبت به‌ سال‌های پیش با شور و هیجان بیشتری گرامیداشت شد.

شماری از جوانان با نمایش اتن ملی، موسیقی، رقص و پایکوبی صدمین سالگرد استقلال افغانستان را گرامی داشتند.

 ﺫﺑﻴﺢ اﻟﻠﻪ اﺣﺴﺎﺱ، مسئول «د ﺑﻠﺦ اﺩﺑﻲ ﺧﻮﺣﻨﺒﺴﺖ» ﻣﻲ‌ﮔﻮﻳﺪ: ﻫﺪﻑ اﺯ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺩﺳﺖ‌ﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﺮﺩﻡ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ است.

او اﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺳﺖ اﺯ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻏﻴﺮنظامیان ﺑﺮﺩاﺭﻧﺪ و به پروسه صلح بپیوندند.

اﺯ ﺳﻮیﻱ ﻫﻢ شرکت‌کنندگان اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ‌ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﻣﺎ ﺑﺎ اﺯ ﺩﺳﺖ ﺩاﺩﻧﺪ ﻫﺰاﺭاﻥ تن از هم‌وطنانمان اﻳﻦ اﺳﺘﻘﻼﻝ ﺭا ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩه‌اﻳﻢ ﻭ اﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ می‌خواهیم تا در امور داخلی ما دخالت نکنند.

ﺩﺭﺳﺖ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ اﺯ اﻣﺮﻭﺯ، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ و ﺟﺎﭘﺎﻥ اﺳﺘﻘﻼﻝ خود ﺭا از ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ به دست آوردند.

ﻛﺸﻮﺭ ﺟﺎﭘﺎﻥ اﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻳﻚی اﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ و ﻣﺘﺮﻗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ شده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ هم ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺟﻨﮓ و خشونت می‌سوزد.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ
دکمه بازگشت به بالا