کمک ١٢ میلیون یوروى اتحادیه اروپا بمنظور رشد تجارت در افغانستان

در جلسه‌ای که از طرف مرکز تجارت بین‌المللى با حضور مقامات اتحادیه اروپا، مقامات حکومتى و بخش خصوصى در کابل برگزار شده بود، مقامات اتحادیه اروپا از کمک ١٢ میلیون یورویى براى رشد تجارت در افغانستان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از شفقنا افغانستان؛ پیرى میایودن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید […]

در جلسه‌ای که از طرف مرکز تجارت بین‌المللى با حضور مقامات اتحادیه اروپا، مقامات حکومتى و بخش خصوصى در کابل برگزار شده بود، مقامات اتحادیه اروپا از کمک ١٢ میلیون یورویى براى رشد تجارت در افغانستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از شفقنا افغانستان؛ پیرى میایودن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که کمک و حمایت اتحادیه اروپا تا سال ٢٠٢۴ براى افغانستان ادامه دارد و این اتحادیه به منظور رشد و پیشرفت تجارت در افغانستان، ١٢ میلیون یورو کمک می‌کند.

پروژه «رشد تجارت در افغانستان» به همکارى اتحادیه اروپا، افغانستان را در تحقق رویاى صادرات یک بیلیون دالرى کمک می‌کند.

 اتحادیه اروپا در بیانیه گفته است که پروژه «رشد تجارت افغانستان»  این کشور را در راستاى پیشرفت در عرصه تجارت و افزایش ظرفیت صادرات معیارى کمک می‌کند.