اکنون نسبت به هر زمان دیگر صلح در افغانستان امکان‌پذیرتر شده است

چین یکی از کشورهایی است که اخیراً سعی کرده است نقش بیش‌تر در گفتگوهای صلح و بازسازی در افغانستان بازی کند. اخیراً نیز وزیر خارجه این کشور گفته است که نسبت به هر زمان دیگر اکنون صلح در افغانستان امکان‌پذیر شده ‌است. آقای یی، وزیر خارجه چین دیروز در تاجیکستان، گفت: چین هیچ‌گاه در امور […]

چین یکی از کشورهایی است که اخیراً سعی کرده است نقش بیش‌تر در گفتگوهای صلح و بازسازی در افغانستان بازی کند. اخیراً نیز وزیر خارجه این کشور گفته است که نسبت به هر زمان دیگر اکنون صلح در افغانستان امکان‌پذیر شده ‌است.

آقای یی، وزیر خارجه چین دیروز در تاجیکستان، گفت: چین هیچ‌گاه در امور داخلی افغانستان دخالت نکرده است؛ اما علاقه‌مند است تا در بخش بازسازی و پروسۀ صلح افغانستان نقش ایفا کند.

آقای یی پس از دیدار با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، به خبرنگاران گفت: چین امیدوار است که گفتگوهای آمریکا و طالبان به روند صلح افغانستان کمک کند و پس از سال‌ها جنگ، اکنون صلح در افغانستان امکان‌پذیر شده است.

وی در ادامه افزود: «امید ما این است که گفتگو بین آمریکا و طالبان منجر به معامله‌ای شود که برای روند صلح افغانستان مفید است و امیدواری وجود دارد که سایر میکانسم‌های چندجانبه درباره افغانستان نیز بتواند نقش مثبتی برای این روند داشته باشد.»