وقوع انفجار در کابل

خالد زدران، سخنگوی قوماندانى امنیه طالبان در کابل، می‌گوید که انفجار در یک موتر نوع هایلکس رخ داده است و تلفات ندارد. به گفته وی در هنگام انفجار در این موتر هیچ فردی حضور نداشته و بررسی‌های بیش‌تر درباره‌ این رویداد آغاز شده است.

این در حالی است که روز چهارشنبه نیز موتر حامل کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان، در ساحه سیلوی مرکزی، از مربوطات حوزه پنجم شهر کابل، آماج انفجار قرار گرفت.

خالد زدران، سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان در کابل، اعلام کرد که در نتیجه این رویداد هشت کارمند وزارت احیا و انکشاف دهات زخمی شده‌اند.

خالد زدران، سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان در کابل، اعلام کرد که در نتیجه این رویداد هشت کارمند وزارت احیا و انکشاف دهات این گروه زخمی شده‌اند.
گفتنی است که علی‌رغم وعده و ادعای طالبان مبنی بر تأمین امنیت و بهبود شرایط امنیتی به‌تناسب حاکمیت اشرف غنی، با آن‌هم کابل شاهد حوادث انفجاری و انتحاری خونین بوده است.