اخبار هیدراسلایدافغانستاناقتصادیگزارش

وزیر تجارت طالبان: تا سه سال به خودکفایی می‌رسیم

وی در این برنامه همچنان گفته است که افغانستان تا سه سال آینده به خودبسندگی می‌رسد و شهروندان افغانستان دیگر متکی به کمک‌های بشردوستانه نخواهند بود.

آقای عزیزی افزوده که طالبان برای رشد اقتصادی کشور برنامه‌هایی روی دست دارد و تمامی بودجه را از عواید داخلی تمویل می‌کند.

نورالدین عزیزی در این برنامه گفت: «تقریبا با بیش از شصت کشور ما صادرات داشتیم و بزرگ‌ترین صادرات حقیقت است که به کشورهای هند، پاکستان و چین داشتیم البته بعد از این ما کوشش می‌کنیم که هدف آسیای میانه باشد و همچنان روسیه.»

این مقام طالبان افزوده که این گروه در تلاش است تا تمامی بودجه‌ را از عواید داخلی تمویل کند و در رشد کشاورزی، صنعت و معادن نیز کارهایی جریان دارند. به گفته‌ی او، معادن کشور نظر به شرایط افغانستان به قرارداد داده می‌شوند.

به گفته او: «در سه سال آینده می‌رویم به سوی خودکفایی انشاءالله. بیلانس تجارت خود را به امید خدا برابر می‌سازیم.»

آقای عزیزی درباره عواید داخلی افزود: « بودجه ما باید از عواید داخلی تمویل شود، نه از کمک‌های خارجی. ما باید نیاز به کمک خارجی نداشته باشیم، تا فعلا بودجه که ما مصرف می‌کنیم از عواید داخلی است.»

دکمه بازگشت به بالا