نمایشگاه خاطرات بازماندگان جنگ افغانستان در شهر مزارشریف

نمایشگاه خاطرات بازماندگان و قربانیان جنگ افغانستان در شهر مزارشریف برگزار شد. در این نمایشگاه آثار بازمندگان از قربانیان جنگ، تصویرهای قربانیان و بعضی از وسایل آنان به نمایشگاه گذاشته شده است. مسئولان برگزارکننده هدف از برگزاری این نمایشگاه را یادآوری خاطرات جنگ‌های گذشته و پیامدهای منفی آن می‌دانند. در این نمایشگاه بستگان قربانیان نیز […]

نمایشگاه خاطرات بازماندگان و قربانیان جنگ افغانستان در شهر مزارشریف برگزار شد.

در این نمایشگاه آثار بازمندگان از قربانیان جنگ، تصویرهای قربانیان و بعضی از وسایل آنان به نمایشگاه گذاشته شده است.

مسئولان برگزارکننده هدف از برگزاری این نمایشگاه را یادآوری خاطرات جنگ‌های گذشته و پیامدهای منفی آن می‌دانند.

در این نمایشگاه بستگان قربانیان نیز دعوت شده‌اند. کسانی که غم و اندوه از دست دادن عزیزانشان و یادآوری آن، اشک بر چشمانشان حلقه می‌زند.

بستگان قربانیان جنگ می‌گویند که با دین این تصویرها و آثار برجای‌مانده از قربانیان جنگ، دوباره خاطرات عزیزانشان در ذهن‌شان زنده شده است. آنان از مخالفان مسلح دولت می‌خواهند تا دست از کشتار غیرنظامیان بردارند.

در این میان بانو فاطمه باشنده میزاولنگ سرپل که بردارش را در اثر حمله گروهی طالبان در میزاولنگ از دست داده است هنوز هم حکایت تلخ این رویداد را در ذهن دارد.

بانو فاطمه می‌گوید که از برادرش یازده فرزند برجای مانده است و پس از کشته شدن برادرش توسط طالبان، اکنون فرزندان بردارش مشکلات جدی اقتصاددی دارند. او از دولت می‌خواهد تا به بازماندگان و قربانیان جنگ توجه جدی کند.

مسئولان «مرکز خاطره گفتگوی افغانستان» می‌گوید که موزیم ملی قربانیان جنگ هشت سال پیش برای جمع‌آوری آثار قربانیان جنگ ایجاد شده است و تاکنون بیش از هشت هزار اثر از بازماندگان و قربانیان جنگ در این مرکز نگهداری می‌شود.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ