نقش اساسی پاکستان در تحمیل طالبان بر افغانستان

نشریه نزدیک به ارتش پاکستان با اشاره به تنش‌های طالبان-اسلام‌آباد می‌نویسد که طالبان نباید فراموش کنند که پاکستان در تحمیل رژیم طالبان بر افغانستان نقش اساسی داشته است.

این نشریه می‌افزاید که روابط پاکستان با طالبان در پی اتهام‌های متقابل و حمله‌های تروریستی پی‌در‌پی از افغانستان، بد شد است و دشمنی طالبان افغان با پاکستان در حال افزایش است.

در ادامه این مطلب آمده است که طالبان نباید فراموش کنند که «پاکستان بارها در تحمیل رژیم طالبان بر افغانستان نقش اساسی ایفا کرده است. به گفته این نشریه دلیل اصلی حمایت پاکستان از طالبان، ایجاد یک حکومت حامی پاکستان و مخالف هند در کابل است.

دکتور مونس احمر، این مطالب را در رسانه پاکستانی اکسپرس تریبون، زیر عنوان «خصومت فزاینده افغانستان با پاکستان» نوشته است.