نصیراحمد فایق: هزاره‌ها و شیعیان در معرض حملات هدفمند قرار دارند

فایق این اظهارات را دیروز سه‌شنبه، ۲ عقرب، در هفتادوهشتمین نشست کمیته سوم شورای امنیت سازمان ملل متحده مطرح کرده است.

او در این نشست درباره وضعیت پناهجویان و مهاجران اهل افغانستان در کشورهای همسایه نیز صحبت کرده است.

او گفته است که مهاجرین افغانستانی با چالش‌های جدی مربوط به وضعیت قانونی، حفاظت و آسیب‌پذیری در برابر سوء‌استفاده در کشورهای میزبان مواجه هستند.

سرپرست نمایند‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد افزوده است: «ما از سخاوت کشورهایی که در طول سال‌ها میزبان پناهجویان افغانستانی بوده‌اند ستایش می‌کنیم. ما انتظار داریم که پاسخ آن‌ها باید با شفقت و تعهد استوار به اصول بشردوستانه هدایت شود.»

نصیراحمد فایق همچنان در این نشست یک بار دیگر تاکید کرد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت تسلط طالبان «عمیقاً» نگران‌کننده است.

او اضافه کرد که بحران انسانی ناشی از عدم وجود حکومت پاسخ‌گو آسیب پذیری، استثمار، سوء‌استفاده و رادیکالیزه شدن زنان و دختران را تشدید می‌کند.

فایق گفت که افزایش ازدواج‌های کودکان و ازدواج‌های اجباری، در کنار افزایش خشونت‌های خانوادگی و قتل‌های مربوط به جنسیت، نگران‌کننده است و عدم دسترسی به راه‌حل‌های قانونی و عدالت، خشونت علیه زنان را تداوم می‌بخشد و مصونیت از مجازات را برای «چنین جنایات فجیعی» تقویت می‌کند.

وی افزود: «جامعه جهانی برای رسید‌گی به این تخلفات و حفاظت از حقوق و رفاه مردم افغانستان و تضمین یک حل‌وفصل همه جانبه که به تشکیل یک ساختار سیاسی مشروع و گسترده منجر شود، اقدام هماهنگ انجام دهد.»