موضوع‌گیری حامد کرزی درباره مسدود بودن مکاتب دخترانه

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیامی خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه و آغاز گفتگوهای ملی برای تضمین صلح و ثبات در کشور شد.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان با انتشار پیامی بار دیگر بر لزوم بازگشایی مکاتب دخترانه و بازگشت دانشجویان دختر به دانشگاه‌ها تأکید کرد و ممنوعیت آموزش زنان و دختران را مانع بزرگ پیشرفت و خودکفایی کشور دانست.
وی در دوره حاکمیتش برای نخستین‌بار گروه طالبان را که با حکومت منتخب این کشور در جنگ بود «برادران ناراضی» نامید و بر آغاز گفتگو با این گروه برای دست‌یابی به صلح تاکید کرد.