ممنوعیت حضور دانش‌آموزان در برنامه‌ها و کاروزارهای سیاسی

استفاده از دانش‌آموزان مکتب در محافل پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی و کاروزارهای انتخاباتی ممنوع شد. نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف افغانستان می‌گوید که استفاده از دانش‌آموزان مکتب در محافلِ پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی جداً ممنوع است و‌ به هیچ فرد حقیقی و حقوقی اجازه داده نخواهد شد تا از دانش‌آموزان مکتب […]

استفاده از دانش‌آموزان مکتب در محافل پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی و کاروزارهای انتخاباتی ممنوع شد.

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف افغانستان می‌گوید که استفاده از دانش‌آموزان مکتب در محافلِ پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی جداً ممنوع است و‌ به هیچ فرد حقیقی و حقوقی اجازه داده نخواهد شد تا از دانش‌آموزان مکتب در تبلیغات، تظاهرات و گردهمایی‌ها مشمول کاروزارهای انتخاباتی استفاده کنند.

بانو نزهت افزود: این تصمیم با توجه به وضعیت امنیتی کشور با هدف جلوگیری از وارد شدن آسیب‌های جسمی و روحی به دانش‌آموزان، حفظ بی‌طرفی و عدم دخیل معارف در مسایل سیاسی اتخاذ شده است .

او گفت: طبق این تصمیم، شرکت دانش‌آموزان در مراسم استقبال و پذیرایی از مقامات – به شمول وزیر معارف- با اصول و مکلفیت‌های آموزشی در مغایرت است.

از سویی هم وادارکردن دانش‌آموزان برای شرکت در چنین مراسم‌هایی باعث خدشه‌دار شدن شخصیت دانش‌آموزان می‌شود.

  • سمیع‌الله قریشی، خبرگزاری شانا