فراهم‌آوری زمینه آموزش برای کودکان کار در بلخ

  موسسه کمک‌های بشردوستانه اطفال در بلخ برای کودکانی که در جاده‌ها مصروف کارهای شاق هستند زمینه فراگیری علم دانش را فراهم کرده است. مسئولان در این نهاد می‌گویند که آنان بیش از یک سال در زمینه آموزش‌دهی کودکان کارگر زمینه‌های آموزش را فراهم کرده‌اند. مسئولان هدف خود را از این کار فراهم‌آوری زمینه‌های آموزشی […]

 

محمدفردین طاهر نوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ

موسسه کمک‌های بشردوستانه اطفال در بلخ برای کودکانی که در جاده‌ها مصروف کارهای شاق هستند زمینه فراگیری علم دانش را فراهم کرده است.

مسئولان در این نهاد می‌گویند که آنان بیش از یک سال در زمینه آموزش‌دهی کودکان کارگر زمینه‌های آموزش را فراهم کرده‌اند.

مسئولان هدف خود را از این کار فراهم‌آوری زمینه‌های آموزشی به کودکان کار می‌دانند، کودکانی که توانایی رفتن به مراکز علمی و آموزشی را ندارند.

در همین حال، یکی از آموزگاران این کودکان کارگر می‌گوید که نزدیک به یک سال است که به این کودکانه روزانه درس‌های دینی آموزش داده می‌شود.

از سویی هم برخی از کودکانی که در این برنامه آموزشی مصروف فراگیری علم و دانش هستند ضمن ابراز خشنودی می‌گویند که چیزهای زیادی را در این مرکز آموخته‌اند.

این در حالیست که هنوز بیش‌تر کودکان در افغانستان مصروف کارهای شاق در روی جاده‌ها هستند و از آموزش بازمانده‌اند.