عدم خوش‌بینی گلبدین حکمتیار به گفتگوهای صلح

گلبدین حکمتیار دیروز یک‌شنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۸ در کنفرانس مطبوعاتی درباره جریانات اخیر کشور خصوصاً پروسه صلح، مذاکرات و انتخابات با با رسانه‌ها گفتگو کرد. آقای حکمتیار گفت: کشورهای خارجی روند صلح افغانستان را در انحصار خود گرفته‌اند. به گزارش خبرگزاری شانا، حکمتیار گفته است که حکومت و رئیس جمهور از جرئیات گفتگوهای صلح باخبر […]

گلبدین حکمتیار دیروز یک‌شنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۸ در کنفرانس مطبوعاتی درباره جریانات اخیر کشور خصوصاً پروسه صلح، مذاکرات و انتخابات با با رسانه‌ها گفتگو کرد. آقای حکمتیار گفت: کشورهای خارجی روند صلح افغانستان را در انحصار خود گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری شانا، حکمتیار گفته است که حکومت و رئیس جمهور از جرئیات گفتگوهای صلح باخبر نیستند و با احزاب سیاسی در این باره هیچ مشورتی نشده است.

در همین حال، رهبر حزب اسلامی افغانستان، باور دارد که نباید به توافق صلح میان آمریکا و طالبان در آینده نزدیک خوشبین بود. آقای حکمتیار گفت‌وگوهای صلح را مترادف با بی‌نظمی و فاقد طرحی روشن برای پایان جنگ می‌داند.

گلبدین حکمتیار می‌گوید که به توافقات صلح خوش‌بین نیست و هنوز موانع زیادی برای دست‌یابی به صلح وجود دارد. او می‌گوید که اگر برای صلح انتخابات به تأخیر بیفتد مشکلی وجود ندارد.

بسیاری دیگر همانند آقای حکمتیار از نشست میان افغانستانی‌ها در دوحه ناراضی هستند؛ زیرا در این دور گفت‌وگوها، افراد به صورت شخصی دعوت شده‌اند نه به نمایندگی از حکومت و احزاب سیاسی  مطرح کشور.

آقای حکمتیار، رهبر حزب سیاسی افغانستان در پاسخ به این پرسش خبرنگار خبرگزاری شانا «آیا در انتخابات ریاست جمهوری ائتلاف خواهید کرد یا تا آخر ادامه خواهید داد و آیا با طالبان درباره مسایل سیاسی افغانستان همسو هستید یا خیر؟» گفت: اکنون وقت ائتلاف گذشته است در حال حاضر تیم‌های مستقل اعلان موجودیت کرده‌اند؛ ولی اگر ایجاب کرد که شاید مفید نیز باشد. برخی از این تیم‌ها یک تیم واحد را بسازند.

 او در ادامه پاسخ به خبرگزاری شانا، گفت: من فکر می‌کنم این کار یک ضرورت است و بهتر نیز خواهد بود؛ اگر امکانش میسر شد حزب [اسلامی] هم در این باره تصمیم مناسب خواهد گرفت. او گفت: درباره طالبان باید بگویم که آن یک حرکت مستقل است و خیلی دیرتر از حزب نیز ظاهر شد، مشکلاتی طالبان هم با حزب دارد و ابتدا جنگ خود را با حزب [اسلامی] آغاز کرد؛ زیرا برخی از کشورها طالبان را  حمایت می‌کردند و برخی از احزاب داخل کشور نیز با آن همگام و همکار بودند. درباره صلح همیشه سفارش، مشوره و توصیه ما به طالبان این بوده است که  راه حزب اسلامی را انتخاب کنند، مذاکرات بلاواسطه و مستقیم بین‌الافغانی. [آنان باید] راهی را که حزب [اسلامی] انتخاب کرده است برگزینند.

آقای حکمتیار تأکید کرد که مذاکرات هرگز به این معنی نیست که شما مشروعیت این حکومت را به رسمیت بشناسید. در اصل مذاکرات صلح با طرف‌هایی صورت می‌گیرد که همدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند و به مشروعیت یکدیگر بی‌باورند. او افزود: ما بر مذاکرات بین‌الافغانی تأکید می‌کنیم نه با آمریکا.

رهبر حزب اسلامی افزود: به جای اینکه مذاکرات در خارج از افغانستان برگزار شود خوب است که در کابل برگزار شود. چرا به جای برگزاری مذاکرات در مسکو، در کابل مذاکرات صورت نمی‌گیرد. اگر در دوحه در کنار پایگاه بزرگ‌ترین پایگاه ایالت متحده آمریکا مذاکرات صورت می‌گیرد، چرا در کابل مذاکره نشود؟

آقای حکمتیار افزود: نظر ما نیز همین بود و در همین موضع اصرار داریم واز تفاهم، توافق و مذاکره بین طالبان و افغان‌ها به شمول دولت حمایت می‌کنیم. اگر احیاناً طالبان در مذاکره با دولت مشکلات ذهنی یا عملی دارد، می‌شود کار را به گونه‌ای آغاز کنیم که بین احزاب مؤثر و طالبان مذاکرات آغاز شود و در  مذاکره درباره نقش و سهم دولت نیز تصمیم مناسب گرفته شود.

  • زهرا سادات موسوی، خبرگزاری شانا، کابل