عبدالقیوم انصاری، رئیس شورای علمای شیعه کندز کشته شد

سید سرور حسینی، سخنگوی فرماندهی پلیس کندز با تائید این خبر می‌گوید: عبدالقیوم انصاری، رئیس شورای علمای اهل تشیع کندز شام امروز هنگامی که می‌خواست از قریه تپه‌علی به طرف مرکز شهر کندز حرکت کند در ساحه قریه بلرچ‌های آلچین توسط گروهی از مخالفان مسلح دولت کشته شد. گروه طالبان تاکنون در این مورد به […]

سید سرور حسینی، سخنگوی فرماندهی پلیس کندز با تائید این خبر می‌گوید: عبدالقیوم انصاری، رئیس شورای علمای اهل تشیع کندز شام امروز هنگامی که می‌خواست از قریه تپه‌علی به طرف مرکز شهر کندز حرکت کند در ساحه قریه بلرچ‌های آلچین توسط گروهی از مخالفان مسلح دولت کشته شد.

گروه طالبان تاکنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفته است.

  • سمیع‌الله قریشی، خبرگزاری شانا، کندز