طالبان از کشورهای میزبان پناهجویان افغانستان خواست تا قوانین را نقض نکنند

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان، کشورهای میزبان پناهجویان افغانستانی را به نقض حقوق جهانی پناهجویی، سوء‌استفاده و اخراج اجباری متهم می‌کند.

به گزارش شانا به نقل از طلوع‌نیوز؛ محمد ارسلاح خروتی، معین مالی و اداری این وزارت طالبان می‌گوید که شماری از کشورها به دلیل اهداف سیاسی و رسیدن به خواست‌های‌شان، از پناهجویان همچون ابزار فشار بر امارت اسلامی استفاده می‌کنند.

معین وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان از کشورهای میزبان پناهجویان افغانستانی می‌خواهد که به حقوق جهانی پناهجویان تمکین کنند.

خروتی گفت: «زمانی‌که میان دولت‌ها یا کشورها در فضای سیاسی پستی و بلندی‌هایی به میان می‌آید، آن زمان محسوس می‌شود، اثرات منفی و یا مثبت آن در مورد مهاجرین یا وضعیت مهاجرین معلوم می‌شود.»

خروتی می‌افزاید که پاکستان، ایران و ترکیه در زمینه ایجاد سهولت و برطرف کردن مشکلات پناهجویان افغانستانی به تعهدهای خود عمل نکرده‌اند.

او تاکید می‌کند که شماری از کشورها برای ارایه فرصت‌ها و امتیازها به پناهجویان برخورد دوگانه دارند. محمد ارسلاح خروتی افزود: «به ویژه در اروپا و غرب که آنجا آنان به قوانین بین‌المللی که در مورد مهاجرین متعهد هستند، آن نیز به شکل درست مدنظر گرفته نشده و بر آن عمل نشده است.»

بربنیاد آمارهای وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان، نزدیک به سه میلیون افغانستانی در پاکستان، نزدیک به سه میلیون شهروند دیگر در ایران و یک میلیون هم در کشورهای دیگر حضور دارند.