اخبار هیدراسلایدافغانستانزنانشهروندانگزارش

طالبان به سازمان ملل: ممنوعیت کار زنان، موضوع داخلی افغانستان است

گروه طالبان با تاکید بر اینکه به دنبال ایجاد موانع پیش روی فعالیت سازمان ملل متحد در کشور نیست، اظهار داشت: ممنوعیت کار کردن زنان موضوع داخلی افغانستان است.

گروه طالبان با تاکید بر اینکه به دنبال ایجاد موانع پیش روی فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان نیست، اظهار داشت که ممنوعیت کار کردن زنان موضوع داخلی افغانستان است.

به گزارش آرتی، سازمان ملل متحد پیش از این تصمیم طالبان در ممانعت از همکاری زنان افغانستان با نهادهای وابسته به این سازمان را محکوم کرده و این تصمیم را «غیرقابل‌قبول» دانسته بود.
دکمه بازگشت به بالا