لت‌وکوب تصویربردار تلویزیون آیینه توسط سربازان اردوی ملی در فاریاب

به گزارش خبرگزاری شانا، محمدایوب امینی، تصویربردار تلویزیون آیینه، شام امروز هنگامی که می‌خواست از درگیری پولیس وسربازان اردوی در شهر میمنه ویدیو بگیرد، پس از ممانعت توسط نیروهای امنیتی لت‌و‌کوب شد.

آقای امینی می‌گوید: زمانی که مصروف تصویربرداری بودم، سربازان اردوی ملی بالایم یورش آوردند و در نتیجه یورش آنان کمره‌ام آسیب دیده است.

جنگ شام امروز دوشنبه فی‌مابین پولیس ملی و اردوی ملی پس از مشاجره لفظی آنان در شهر میمنه برای نیم ساعت ادامه داشت.

در نتیجه درگیری میان نیروهای پولیس و اردوی ملی یکی از نیروهای اردوی ملی با افتادن از موتر رنجر زخم سطحی برداشته است.

  • بصیره مصمم، شانا نیوز، فاریاب