شرکت برق افغانستان: تلاش‌ها برای رفع مشکل قطع برق جریان دارند

 چاپ شرکت برق افغانستان می‌گوید، در نتیجه تخریب این پایه‌ها، برق وارداتی این شرکت از ازبکستان و تاجیکستان سه روز قبل به ۱۱ ولایت به شمول کابل، قطع شده‌است. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برق افغانستان شام دیروز (دوشنبه ۲۵ سنبله) به رادیو آزادی گفته است: کوشش‌ها جریان دارد، از کابل هم هیئتی تازه فرستادیم تا […]

شرکت برق افغانستان می‌گوید، در نتیجه تخریب این پایه‌ها، برق وارداتی این شرکت از ازبکستان و تاجیکستان سه روز قبل به ۱۱ ولایت به شمول کابل، قطع شده‌است.

وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برق افغانستان شام دیروز (دوشنبه ۲۵ سنبله) به رادیو آزادی گفته است: کوشش‌ها جریان دارد، از کابل هم هیئتی تازه فرستادیم تا به خاطر رفع این مشکل زودتر اقدام شود. ما هر مسیر ممکن را برای راه‌حل جستجو کردیم. با حداقل نتیجه، مردم و رسانه‌ها را در جریان می‌گذاریم.

گروه طالبان مسلح در مورد قطع انتقال برق وارداتی ازبکستان چیزی نگفته است.

هر چند، طالبان بارها گفته که بر تأسیسات عام‌المنفعه حمله نمی‌کنند، اما آنها بارها بر پایه‌های برق وارداتی در کندز و بغلان حمله کرده و جریان انرژی برق به پایتخت و برخی ولایات دیگر را قطع کرده‌اند.

طالبان همچنین به تخریب، پُل و پُلچک، مکتب و سرک، نیز متهم هستند؛ اتهامی که آن را رد می‌کنند.

شرکت برق افغانستان می‌گوید، آنها انجنیران را از ولایات همجوار به بغلان فرستاده تا پایه‌ها را ترمیم کنند.

وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برق افغانستان
وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برق افغانستان

وحید الله توحیدی می‌گوید که بزرگان قوم و موسفیدان تضمین امنیت انجنیران را می‌خواهند.

او گفت: بزرگان و موسفیدان به جانب درگیر (طالبان) رفتند تا کارمندان ما را برای رفع این مشکل اجازه دهند. اما آنها تا ناوقت روز بازنگشته بودند. کوشش‌های ما در این ارتباط ادامه دارد.

در این حال ازبکستان می‌گوید، مقام‌ها در افغانستان از پرچاوی برق شکایت نکرده‌اند.

رسانه‌های دولتی ازبکستان روز دوشنبه گزارش دادند که شبکه ملی برق ازبکستان گفته که آنها معلوماتی را در مورد قطع برق صادراتی این کشور به افغانستان، به دست نیاورده‌اند.

این شبکه همچنین می‌گوید که ممکن پرچاوی در انتقال برق تاجیکستان رخ داده باشد.

اما شرکت برق افغانستان می‌گوید که برق وارداتی ازبکستان و تاجیکستان در ولایات شمالی افغانستان تا هنوز فعال است.

افغانستان امکانات کم در تولید انرژی برق دارد و تنها ۲۵ درصد برق مورد ضرورت خود را تولید می‌کند.

گفته می‌شود، تعدادی از افرادی که از وضعیت نسبتاً خوب اقتصادی در کابل و دیگر شهرهای افغانستان برخوردارند، به علت پرچاوی برق وارداتی از جنراتورها استفاده می‌کنند؛ اما استفاده از جنراتورها سبب افزایش آلودگی هوا در این شهرها می‌شود.