شاهراه بغلان گشوده شد

اﺣﻤﺪﺟﺎﻭﻳﺪ ﺑﺸﺎﺭﺕ، طی ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ خبرگزاری ﺷﺎﻧﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺷﺎﻫﺮاﻩ کیله‌گی ﺷﻬﺮ ﭘﻠﺨﻤﺮی را تأیید کرد.
ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻐﻼﻥ می‌گوید که ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ بار دیگر با راه‌اندازی حملات و تهاجم، مسیر کیله‌گی که کابل و مزارشریف متصل می‌کند مسدود کرده بودند. او می‌افزاید که این مسیر اکنون توسط نیروهای امنیتی گشوده شده است.

از سویی ﻫﻢ آقای بشارت همچنین می‌گوید که به زودی شاهراه پلخمری- کندز نیز گشوده خواهد شد. 
اﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ روز یک‌شنبه اﺯ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻂﻪ بر ﺷﻬﺮ ﭘﻠﺨﻤﺮی ﺣﻤﻠﻪ کرده بودند؛ اما حمله آنان با ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺷﺪﻳﺪ نیروهای امنیتی و ﺧﻴﺰﺵ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ روبرو شد.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ