سنگ تهداب ساختمان یک مکتب در ولایت بلخ گذاشته شد

سنگ تهداب لیسه «بلخ باستان» ولایت بلخ با هزینه نزدیک به  ۱۵۰ هزار دالر توسط برنامه میثاق شهروندی و کمک مردمی  گذاشته شد. عبدالحق خرمی، شهردار شهر مزارشریف گفت: تعمیر جدید مکتب بلخ باستان ولایت بلخ که دارای ۱۲ صنف درسی، ۴ اتاق اداری، دیوار احاطه و سایر ملحقات ضروری است از سوی میثاق شهروندی […]

سنگ تهداب لیسه «بلخ باستان» ولایت بلخ با هزینه نزدیک به  ۱۵۰ هزار دالر توسط برنامه میثاق شهروندی و کمک مردمی  گذاشته شد.

عبدالحق خرمی، شهردار شهر مزارشریف گفت: تعمیر جدید مکتب بلخ باستان ولایت بلخ که دارای ۱۲ صنف درسی، ۴ اتاق اداری، دیوار احاطه و سایر ملحقات ضروری است از سوی میثاق شهروندی ساخته خواهد شد.

از سویی هم شماری از دانش‌آموزان این لیسه با شکایت از نبود استادان باتجربه، صنف‌های معیاری و کتب درسی، می‌گویند که با ساخت این تعمیر زمینه آموزش بهتر برای آنان فراهم خواهد شد.

نداشتن سرپناه برای دانش‌آموزان در مکاتب، نبود مواد کمک آموزشی، عدم توجه به صنف‌های کامپیوتر و آزمایشگاه از مشکلاتی است که چگونگی فراگیری دروس را در بلخ با مشکل مواجه کرده است.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ