سفیر ازبکستان: از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانستانی‌ها حمایت می‌کنیم

ازبکستان می‌گوید از پروسه‌ای حمایت و پشتیبانی می‌کند که رهبری و مالکیت آن در دست افغانستانی‌ها باشد. یادگار خواجه شادمانوف، سفیر این کشور در کابل در دیدار با دکتر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان اطمینان داد که تمام تلاش‌های کشورش در روشنایی اصول دولت افغانستان و مطابق به تعهدات دوجانبه‌ای است که کشورش درباره […]

ازبکستان می‌گوید از پروسه‌ای حمایت و پشتیبانی می‌کند که رهبری و مالکیت آن در دست افغانستانی‌ها باشد.

یادگار خواجه شادمانوف، سفیر این کشور در کابل در دیدار با دکتر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان اطمینان داد که تمام تلاش‌های کشورش در روشنایی اصول دولت افغانستان و مطابق به تعهدات دوجانبه‌ای است که کشورش درباره صلح و همسایگی با افغانستان دارد.

آقای شادمانوف درباره سفر اخیر نمایندگان طالب به ازبکستان،  گفت که در آن سفر فقط درباره نقش و همکاری ازبکستان در مذاکرات صلح گفتگو صورت گرفت. وی اذعان داشت که در این گفتگوها درباره اهمیت تفاهم بین‌الافغانی و تأکید بر دست‌آوردهایی مانند حقوق بشر و حقوق زنان در مذاکرات صلح با طالبان صحبت شده است.

مشاور امنیت ملی افغانستان درباره نقش و اهمیت همکاری‌های ازبکستان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی کشور گفت: تعاملات جدید سیاسی نباید به اعتمادِ به میان آمده آسیب برساند و باعث ایجاد شک شود.

آقای محب گفت که افغانستان، ازبکستان را در روشنایی اصول روابط و همکاری‌های دوجانبه و همسایگی، دوست خوب خود می‌داند. مشاور امنیت ملی افغانستان از کشور ازبکستان بابت حمایت‌هایش از پروسه صلح به عنوان یک روند ملی افغانستانی قدردانی کرد و گفت که افغانستانی‌ها، به عنوان مالکان و شرکای اصلی این پروسه می‌توانند درباره آینده خویش تصامیم خوب و مطمئن اتخاذ کنند.