سازمان ملل ناظر جدید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را معرفی کرد

سازمان ملل شارلت اوسوی(Charlotte Osei)  را به عنوان ناظر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از خبرگزاری فارس، سازمان ملل شارلت اوسوی(Charlotte Osei) را به عنوان ناظر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتخاب کرد.

همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سازمان ملل رئیس پیشین انتخابات غنا را به عنوان عضو جدید کمسیون بین‌المللی نظارت بر انتخابات افغانستان انتخاب کرده است.

انتخاب شارلوت اسوی از سوی اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان نیز تایید شده است.

بر اساس این گزارش، وی به تیم منتخب کارشناسان انتخابات سازمان ملل در افغانستان خواهد پیوست که این کارشناسان در حمایت فنی و مشاوره در مورد چگونگی بهتر برگزار شدن انتخابات را به به کمیسیون انتخابات افغانستان و همچنین کمسیون شکایت افغانستان ارائه می‌دهند.

با توجه به تجربه وی در مدیریت انتخابات این انتظار می رود که وی در مورد مشکلات موجود در برگزاری انتخابات افغانستان کمک کند.

انتخابات پارلمان افغانستان ۷ ماه پیش برگزار شد و بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که کمیسیون انتخابات افغانستان در برگزاری آن با مشکلات فراوان مواجه بوده و به رغم استفاده از فناوری بیومتریک نتوانست جلوی تقلب گسترده در این انتخابات را بگیرد.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعد از چند بار تاخیر در اواخر شهریور/ سنبله برگزار شود.