سازمان ملل: زنان افغانستان به‌طور نظام‌مند از جامعه حذف می‌شوند

سارا کنیبز، رئیس زنان سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، گفته است که زنان افغانستان به‌طور نظام‌مند در حال حذف شدن از جامعه هستند.

سارا کنیبز، رئیس زنان سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه با انتشار توییتی گفته است که زنان افغانستان از اکثر مشاغل، مکاتب و حتی پارک‌ها در حال حذف شدن هستند.

او در مورد زنان افغانستان گفته است: «آن‌ها به روش‌های غیرقابل تصوری به مقاومت ادامه می‌دهند.»

کنیبز افزوده است که این هفته مقاومت زنان افغانستان و ایستادگی زنان سازمان ملل متحد در کنار آن‌ها را به‌گونه مستقیم شاهد بوده است.

این در حالی است برخی از زنان معترض افغانستان تا هنوز در بند طالبان بسر می‌برند و از سرنوشت آن‌ها اطلاعی در دست نیست و طالبان نیز با اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه در پی حذف کامل زنان از تمام نهادها و بخش‌های جامعه هستند.