نگرانی مردم از افزایش جرایم در شهر مزارشریف

در یک ماه گذشته شماری از افراد مسلح غیرمسئول بازداشت شده‌اند. آقای عادل می‌افزاید که مردم نیز باید برای تأمین امنیت همکاری کنند.

شماری از شهروندان مزارشریف از افزایش انواع جرایم در این شهر نگران هستند. آنان می‌گویند که اخیراً موترها و تلفن‌هایشان توسط افراد ناشناس ربوده می‌شود و این باعث نگرانی آنان شده است. آنان از مسئولان امنیتی می‌‌خواهند تا برای تأمین امنیت توجه جدی کنند.

در همین حال عادل‌شاه عادل، سخنگوی فرماندهی پولیس بلخ می‌گوید که در یک ماه گذشته شماری از افراد مسلح غیرمسئول بازداشت شده‌اند. آقای عادل می‌افزاید که مردم نیز باید برای تأمین امنیت همکاری کنند.

از سویی هم سخنگوی فرماندهی پولیس بلخ می‌گوید که پولیس بلخ مصمم است برای تأمین امنیت شهروندان تلاش کند.

این درحالیست که بر میزان جرایم در شهر افزوده شده است. چندی پیش نیز پولیس بلخ شماری از مجرمان را در پیوند به قضایای مختلف در داخل شهر بازداشت کرده بود؛ اما با آنهم سطح جرایم در شهر کاهش نیافته است.

  • محمدفردین طاهر نوروزی، شانا نیوز، بلخ