حنیف اتمر: این حکومت ظالم و نامشروع، دشمن صلح است

در همایش امروز شماری از تیم‌های انتخاباتی، آقای اتمر که حضور جمع زیادی از هواداران این تیم‌ها،گفت: اهانت به قانون اساسی اهانت به ملت ماست. ملت ما اهانت‌کنندگان را نمی‌بخشند و به آنان اعتماد نمی‌کنند.

وی تأکید کرد: این حکومت دشمن صلح و عامل بی‌اتفاقی ملی شده است. هیچ قومی نیست که به علت پالیسی‌های این حکومت داغ ندیده باشد.

آقای اتمر گفت: با وضاحت می‌خواهیم هشدار بدهیم که «عمر حکومت نامشروع» از اول جوزا به اتمام رسیده است و ادامه کار آن نامشروع است و هم خطر بزرگی به انتخابات، صلح و اتفاق ملی متوجه کرده است.

او گفت: ما مطابق قانون اساسی رئیس جمهور سرپرست می‌‌خواهیم تا وی انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کند. ما حکومت نامشروع را نمی‌خواهیم زیرا این حکومت نامشروع نمی‌تواند انتخابات مشروع را برگزار کند.

آقای اتمر با نامشروع و ظالم خواندن حکومت، گفت: این حکومت نامشروع باید چپاول و غارت بیت‌المال را متوقف کند و تمام قراردادهایی را که از منبع واحد به اقارب و خویشاوندان داده است متوقف کند و در این باره به ملت توضیح داده شود.

آقای اتمر با انتقاد از اختصاص ۴۰۰ میلیون افغانی برای گرامیداشت از صدمین سال استقلال افغانستان،‌گفت: دو روز پیش اعلام کردند که به نام برگزاری صدمین سال استقلال، ۴۰۰ میلیون افغانی را از بیت‌المال اختصاص دادند. اگر این پول برای سیرکردن اطفال گرسنه مصرف شود به مدت یکسال می‌تواند ۱۵ هزار کودک گرسنه را سیر کند.