تهدید مدیرمسئول «رادیو صلح» سمنگان توسط معاون والی این ولایت

عصر دیروز دوشنبه ۱۸ سنبله، اسماعیل سادات، مدیرمسئول رادیو سیمای صلح ولایت سمنگان پس از تهدید با اسلحه توسط محافظان معاون والی این ولایت، به زور به خانه شخصی معاون والی برده شده است. آقای سادات می‌گوید که محافظ والی مرا به زور از مهمان‌خانه صاحب امتیاز رادیو بیرون برد و گفت اگر نروی با […]

عصر دیروز دوشنبه ۱۸ سنبله، اسماعیل سادات، مدیرمسئول رادیو سیمای صلح ولایت سمنگان پس از تهدید با اسلحه توسط محافظان معاون والی این ولایت، به زور به خانه شخصی معاون والی برده شده است.

آقای سادات می‌گوید که محافظ والی مرا به زور از مهمان‌خانه صاحب امتیاز رادیو بیرون برد و گفت اگر نروی با اسلحه می‌زنم؛ با وجود امتناع از رفتن؛ اما دو تن از محافظان معاون والی با خشونت مرا به خانه وی بردند.

داخل حویلی معاون والی، تعدادی از افراد مسلح لباس شخصی، نوراحمد سامع، شهردار پیشین سمنگان و همچنین صفت‌الله سمنگانی، معاون ولایت منتظر من بودند.

معاون والی رو به من کرد و گفت: من از کسی نمی‌ترسم و تو می‌توانی با هر وسیله‌ای ثبت کنی. در پاسخ گفتم: کمره‌های امنیتی صحنه خشونت محافظانت را ثبت کرده‌اند و دیگر نیازی به ثبت وجود ندارد.

به گفته آقای سادات، معاون والی با شنیدن این موضوع وضعیتش تغییر کرد و گفت: شما با من چه مشکل دارید؟

مدیر مسئول رادیو سیمای صلح در پاسخ وی گفته است: بر اساس قانون اساسی ما حق داریم اعتراض و دادخواهی کنیم و شما نیز می‌توانید با استناد به قانون اقدام کنید. برخورد خشن شما باعث تنش بیش‌تر خواهد شد و از طرفی شما مسئول کمیته مصونیت هستید.

به گفته آقای سادات، معاون والی در پاسخ به سخنان وی گفته است که هر قدر سروصدا کنی فایده‌ای ندارد و اگر دوباره چیزی بگویی، رهایت نخواهم کرد و گفت: برو و رنگت را گم کن!

  • مهسا نبی‌زاده، خبرگزاری شانا، سمنگان