تأکید والی بلخ بر اشتراک شهروندان در انتخابات

والی بلخ امروز با شرکت در نماز عید قربان، بر شرکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد. محمداسحاق رهگذر، والی بلخ می‌گوید که تنها راه پایان دادن به چالش‌ها و مشکلات کشور، اشتراک گسترده مردم در انتخابات است. آقای رهگذر همچنین گفت که در روند صلح باید تمام دستاوردهای چند دهه اخیر حفظ شود. […]

والی بلخ امروز با شرکت در نماز عید قربان، بر شرکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد.

محمداسحاق رهگذر، والی بلخ می‌گوید که تنها راه پایان دادن به چالش‌ها و مشکلات کشور، اشتراک گسترده مردم در انتخابات است.

آقای رهگذر همچنین گفت که در روند صلح باید تمام دستاوردهای چند دهه اخیر حفظ شود.

در همین حال شماری از شهروندان مزارشریف با گرامیداشت از عید سعید قربان از مقامات حکومتی می‌خواهند تا در تأمین امنیت مال و جان مردم توجه بیشتر داشته باشند تا همه شهروندان بتوانند روزهای خوش عید را به خوبی سپری کنند.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ