اعتراض کارمندان تفحصات به علت برکناری از کار

پنجصد تن از کارمندان تفحصات به علت برکناری از کار دست به اعتراض زدند. آنان می‌گویند با وجود نزدیک به یک سال از پایان مدت کارشان، حکومت آنان را بدون هرگونه امتیازی برکنار کرده است. آنان با اجتماع در دفتر شورای ولایتی بلخ، خواستار لغو مکتوب برکناری‌شان از طرف وزارت معدن و پطرولیم شده‌اند. این […]

پنجصد تن از کارمندان تفحصات به علت برکناری از کار دست به اعتراض زدند. آنان می‌گویند با وجود نزدیک به یک سال از پایان مدت کارشان، حکومت آنان را بدون هرگونه امتیازی برکنار کرده است.

آنان با اجتماع در دفتر شورای ولایتی بلخ، خواستار لغو مکتوب برکناری‌شان از طرف وزارت معدن و پطرولیم شده‌اند. این وزارت ۵۰۰ تن از کارمندان تفحصات را از ولایت‌های بلخ، جوزجان و سرپل با ارسال مکتوب رسمی برکنار کرده است.

اعتراض‌کنندگان می‌گویند که در صورت رسیدگی نشدن به خواسته‌هایشان، آنان به اعتراضات مدنی خود ادامه خواهند داد.

دکتر افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ از وزارت معدن و پطرولیم می‌خواهد تا در برکناری آنان تجدیدنظر کند.

این در حالی است که شمار زیادی از کارمندان تفحصات از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیستند.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ