بررسی بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغانستانی در تهران

معاون سخنگوی طالبان می‌گوید، جوانانی که خارج از افغانستان رفته‌اند، نیاز است برگردند و در آبادی کشور سهم بگیرند.

به گزارش شانا به نقل از طلوع‌نیوز؛ عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان طالابن می‌گوید که در نشست چهارجانبه‌ تهران، درباره وضعیت مهاجران افغانستانی و بازگشت داوطلبانه آنان به کشور تاکید شده است.

سخنگوی این گروه می‌افزاید که در این نشست که با حضور نمایندگان طالبان، پاکستان، ایران و بخش مهاجران سازمان ملل متحد برگزار شده بود، درباره جلوگیری از بدرفتاری با مهاجران افغانستانی نیز گفت‌وگو شده است.

آقای حقانی به گفته است «آن افغان‌هایی که می‌خواهند دوباره به کشور خود برگردند در این نشست در مورد ایجاد یک میکانیزم برای برگشت داوطلبانه آن‌ها هم صحبت شده است.»

گفتنی است که بسیاری از مهاجران پس از واگذاری قدرت به طالبان، به‌علت فقر و بی‌کاری و همچنین خطرات ناشی از خشونت و بدرفتاری گروه طالبان، اقدام به ترک کشور و مهاجرت کرده‌اند. گزارش‌های فراوانی مبنی بر بدرفتاری، بازداشت، شکنجه و زندانی کردن نیروهای مسلح نظام جمهوری و مخالفان این گروه منتشر شده است.

نشست چهارجانبه ایران، طالبان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حالی برگزار می‌شود که مهم‌ترین دغدغه مهاجران افغانستانی نگرانی از ناامنی، بی‌ثباتی و فقر در کشور و همچنین خشونت فزاینده طالبان، علیه مخالفان و نیروهای امنیتی حکومت پیشین است.