یک عضو ارشد استخبارات نام‌نهاد طالبان در فاریاب بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری شانا، پلیس فاریاب می‌گوید که یک عضویت استخبارات نام‌نهاد طالبان و جمع‌آوری اطلاعات در مربوطات ولسوالی پشتونکوت این ولایت توسط پلیس بازداشت شد.

عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب می‌گوید که مدیریت عمومی مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس این ولایت، قاری خال‌محمد باشنده اصلی قریه بیدکی ولسوالی پشتونکوت  از اعضای استخبارات طالبان را در ولسوالی پشتونکوت این ولایت هنگام جمع‌آوری اطلاعات برای ملا خیرمحمد، مسئول استخبارات طالبان در ولسوالی پشتونکوت بازداشت کرده است.

وی افزود این عضو استخبارات گروه طالبان در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف کرده است.

  • بصیره مصمم، خبرگزاری شانا، فاریاب