بازداشت یکتن از اعضای گروه طالبان در ولایت تخار

یکی از اعضای برجسته طالبان در ولایت تخار در حال فرار و چادری بر سر توسط امنیت ملی بازداشت شد. محمدجواد هجری، سخنگوی مقام ولایت تخار با تائید این خبر می‌گوید که ریاست امنیت ملی تخار قاری ثناءالله فرزند گل‌محمد باشنده قریه ده مرسلان ولسوالی نمک آب ولایت تخار عضو گروه قاری برکت‌الله، مسئول نظامی […]

یکی از اعضای برجسته طالبان در ولایت تخار در حال فرار و چادری بر سر توسط امنیت ملی بازداشت شد.

محمدجواد هجری، سخنگوی مقام ولایت تخار با تائید این خبر می‌گوید که ریاست امنیت ملی تخار قاری ثناءالله فرزند گل‌محمد باشنده قریه ده مرسلان ولسوالی نمک آب ولایت تخار عضو گروه قاری برکت‌الله، مسئول نظامی گروه طالبان برای ولسوالی نمک آب، را بازداشت کرده است.

گفتنی است که وی با یک عراده موتر لینی پیکپ در حالی که چادری بر سر داشت از ولسوالی نمک آب به قریه نهر چمن می‌خواست فرار کند در یک عملیات خاص بازداشت شده است.

به گفته سخنگوی مقام ولایت تخار موصوف در جریان تحقیقات ابتدایی به جرم خویش نیز اعتراف کرده است.

  • سمیع‌الله قریشی، خبرگزاری شانا، کندز