اﻋﺘﺮاﺽ ﺩاﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ به ﻧﺎامنیﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺎهراﻩ ﻛﺎﺑﻞ- ﻣﻴﺪاﻥ‌وردک

ﺷﻤﺎﺭی اﺯ ﺩاﻧﺸﺠﻮﻳاﻥ ﻣﻴﺪاﻥ‌ﻭﺭﺩﻙ ﻣﻘﻴﻢ ولایت بلخ به علت افزایش ناامنی‌ها در مسیر شاهراه کابل-میدان‌وردک ابراز نگرانی کردند. آنان برای رسیدگی به این موضوع در شورای ولایتی بلخ، گردهم آمدند و خواستار رسیدگی به این مشکل شند. این دانشجویان می‌گویند که مسافران نمی‌توانند به راحتی از این مسیر رفت‌و‌آمد کنند. اﺯسویی ﻫﻢ ﺩاﻛﺘﺮ اﻓﻀﻞ ﺣﺪﻳﺪ، […]

ﺷﻤﺎﺭی اﺯ ﺩاﻧﺸﺠﻮﻳاﻥ ﻣﻴﺪاﻥ‌ﻭﺭﺩﻙ ﻣﻘﻴﻢ ولایت بلخ به علت افزایش ناامنی‌ها در مسیر شاهراه کابل-میدان‌وردک ابراز نگرانی کردند. آنان برای رسیدگی به این موضوع در شورای ولایتی بلخ، گردهم آمدند و خواستار رسیدگی به این مشکل شند.

این دانشجویان می‌گویند که مسافران نمی‌توانند به راحتی از این مسیر رفت‌و‌آمد کنند. اﺯسویی ﻫﻢ ﺩاﻛﺘﺮ اﻓﻀﻞ ﺣﺪﻳﺪ، رئیس شورای ﻭﻻﻳﺘﻲ ﺑﻠﺦ می‌گوید که ﻭﺯاﺭﺕ‌های ﺩﻓﺎﻉ و ﺩاﺧﻠﻪ  مکلف هستند تا امنیت این شاهراه را تأمین کنند.

 اﻳﻦ ﺩاﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺯاﻥ طی قطع‌ﻧﺎﻣﻪ چهارده‌ماده‌ای اﺯ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ هرچه ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ آنان رسیدگی کند. در یکی از بخش‌های این قطع‌نامه از طرف‌های درگیر خواسته شده است تا با رعایت قوانین جنگ به غیرنظامیان آسیب نرسانند.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ