خبرگزاری شانا
|شانا در شأن مردم افغانستان|

ایجاد مرکز هماهنگی و فرماندهی مبارزه با ویروس کرونا در شهر مزارشریف

مسئولان ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻠﺦ برای مبارزه با ویروس کرونا، یک مرکز عمومی را تحت نام مرکز هماهنگی، فرماندهی و کنترل مبارزه با ویروس کرونا در مزارشریف ایجاد کردند.

19

رئیس صحت عامه بلخ ﻫﺪﻑ اﺯ اﻳﺠﺎﺩ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ را اﺭائه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﺤﻲ و ﺁﻣﻮﺯﺵﺩﻫﻲ پزشکان ﺩﺭ اﻣﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﺑﺎ ﻭﻳﺮﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻋﻨﻮاﻥ کرد.

ﻧﻆﺎم‌اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻠﻴﻠﻲ، رئیس ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻠﺦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ که برای ﻣﺒﺎﺭﺯ ﺑﺎ ﻭﻳﺮﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤﻲ ﺑﺮاﻱ شهروندان ﺑﻠﺦ، اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺠﺎﺩ شده اﺳﺖ. ﻭﻱ ﻣﻲ‌اﻓﺰاﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺩاﺭاﻱ سیستم ﺭﺩﻳﺎﺑﻲ برای ﺷﻨﺎساﺳﻲ ﻣﺮﻳﻀﺎﻥ ﻛﺮﻭﻧﺎ، ﻻﺑﺮﺗﻮاﺭ تشخیصیه ﺑﺮاﻱ ﺗﺴﺖ ﻣﺮﻳﻀﺎﻥ کوید ۱۹ و آموزش‌دﻫﻲ پزشکان برای ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ این ویروس اﺳﺖ.

اﻭ همچنین اﻓﺰﻭﺩ که ﺗﻤﺎﻡ اﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﺮاﻱ مبارزه ﺑﺎ ﻛﺮﻭﻧﺎ اﺯ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺯ ﺳﻮﻱی ﻫﻢ ﺑﺸﻴﺮاﺣﻤﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪﻱ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﻻﻳﺖ ﺑﻠﺦ اﻳﺠﺎﺩ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺭا برای ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻭﻳﺮﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ اﻗﺪاﻡ ﻧﻴﻚ ﻋﻨﻮاﻥ کرد.

اﻳﻦ ﺩﺭ حالی است که براساس آمار ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻠﺦ در حال حاضر ۳۲۴ ﺗﻦ در این ولایت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ویروس شده‌اند ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاﺩ ۱۰ ﺗﻦ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺻﺤﺖﻳﺎﺏ و ۱۶ ﺗﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻭﻳﺮﺱ درگذشته‌اند.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ
کُد خبر:10831

برچسب‌ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط