رحمانی، رئیس شورای ملی افغانستان شد

انتخاب رئیس و هیئت اداری مجلس نمایندگان افغانستان، همواره با چالش‌های زیادی همراه بوده است. در دور شانزدهم پس از یک ماه جدال و برگزاری چهار انتخابات، نمایندگان موفق به برگزیدن رئیس خود نشدند. در آن زمان در نهایت وقتی کسی موفق به احراز کرسی مجلس نمایندگان نشد، نمایندگان توافق کردند که برای پایان دادن […]

انتخاب رئیس و هیئت اداری مجلس نمایندگان افغانستان، همواره با چالش‌های زیادی همراه بوده است. در دور شانزدهم پس از یک ماه جدال و برگزاری چهار انتخابات، نمایندگان موفق به برگزیدن رئیس خود نشدند.

در آن زمان در نهایت وقتی کسی موفق به احراز کرسی مجلس نمایندگان نشد، نمایندگان توافق کردند که برای پایان دادن به کشمکش‌های قومی، نمایندگان مردم ازبک که تنها ۱۹ کرسی در پارلمان دور شانزدهم در اختیار داشتند، یک نفر را به عنوان رئیس پیشنهاد کنند که در نهایت آنان عبدالطیف ابراهیمی را به عنوان رئیس مجلس نمایندگان معرفی کردند.

میر رحمان رحمانی، نماینده مردم پروان در پارلمان و یکی از تاجران بزرگ افغانستان، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان شد.

میر رحمان رحمانی با اخذ ۱۲۳ رای از نمایندگان مجلس افغانستان، رئیس این مجلس شد.

مجلس نمایندگان افغانستان امروز شنبه (۲۸ ثور) دومین دور انتخاب رئیس مجلس را میان میر رحمان رحمانی و کمال‌ناصر اصولی برگزار کرد. در این رأی‌گیری رحمانی با کسب ۱۲۳ رای بیش‌تر از اصولی که ۵۵ رای را اخذ کرده بود، پیشی گرفت و ساعاتی پس از سوی رهبری موقت مجلس برنده اعلام شد.

در این رای گیری، ۵۳ رای باطل و ۱۳ رای ممتنع اعلام شد.

رئیس موقت این مجلس، در ابتدا ۱۲۴ رای را اعلام کرده بود؛ اما نظر به مجموع آرا که ۲۴۴ رای ریخته شد، رحمانی با کسب ۱۲۳ رای ساعاتی بعد برنده اعلام شد؛ اما جنجال و مخالت‌ها در میان حامیان دو طرف پابرجا ماند.

رحمانی کیست؟

میر رحمان رحمانی متولد ۱۳۴۱ خورشیدی در ولسوالی بگرام ولایت پروان در شمال کابل است.

او در رشته نظامی آموزش دیده است.

آقای رحمانی به عنوان رئیس شورای اجتماعی مردم بگرام کار کرده است و در صفوف ارتش افغانستان تا درجه جنرالی رسیده است. آقای رحمانی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پروان نیز بوده است.

او از تاجران بزرگ افغانستان به شمار می‌‎رود و بیش‌تر ثروت خود را از راه فروش خدمات حمل و نقل و قراردادهای سوخت با دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی به دست آورده است.

او متاهل است و در دور شانزدهم نیز نماینده ولایت پروان بود و در مجلس کنونی فرزند او اجمل رحمانی نیز از ولایت کابل به پارلمان راه یافته است.

آقای رحمانی در دور اول مجلس نمایندگان عضو کمیسیون اقتصاد ملی بود.

کمال‌ناصر اصولی، رقیب اصلی آقای رحمانی، متولد ۱۹۷۹ از ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان است. او لیسانس خود را در رشته حقوق گرفته است و در رشته کارشناسی ارشد درس می‌خواند.

آقای اصولی فعالیت بازرگانی داشته است، در نهادهای مدنی کار کرده و در دور شانزدهم نیز نماینده مجلس بود و به عنوان رئیس کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و آموزش عالی مجلس نمایندگان کار کرده است.

در روزهای اخیر اظهارات گذشته او درباره اقوام غیرپشتون که در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده دست‌به‌دست می‌شد و شماری از کاربران از او به شدت انتقاد می‌کردند.