افغانستان بالاترین آمار مرگ مادران و کودکان را در جهان دارد

افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران، نوزادان و کودکان در جهان است. این اطلاعات از دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا منتشر شده است. آمار نشان می‌دهد که در هر یکصد هزار تولد، ۶۹۹ مادر و کودک در افغانستان فوت می‌کنند. این وضعیت ناشی از چهار دهه درگیری، کمبود سرمایه‌گذاری در ساختار بهداشت و کم‌شدن کمک‌های امدادکنندگان به کشور است.

اوچا می‌افزاید: این آمار پس از واگذاری افغانستان به طالبان رو به افزایش است. دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی برای مادران و نوزادان در این دوران، کاهش یافته است. به گفته اوپا دستاوردهای ۲۰ سال گذشته در زمینه بهداشت و درمان  در حال از بین رفتن است.

یوناما نیز تأیید کرده که افغانستان از میان ۱۰ کشور با بیشترین آمار مرگ‌ومیر مادران و نوزادان است. بیش از ۴.۵ میلیون مادر و نوزاد در افغانستان به دلیل عدم دسترسی به مسائل بهداشتی و درمان در دوران بارداری، تولد یا در هفته‌های نخست پس از تولد جان خود را از دست می‌دهند. سازمان بهداشت جهانی نیز اعلام کرده که روزانه ۱۶۷ نوزاد در افغانستان فوت می‌کنند.