اعتراض متقاعدین ولایت بلخ به علت عدم پرداخت به موقع حقوق‌شان

بازنشستگان/ متقاعدان از افراد کم‌درآمد جامعه هستند. آنان همواره در داهلیزهای ریاست تقاعد سرگردان هستند و از کاغذپرانی و عدم پرداخت به موقع معاش خود ناراضی هستند. بعضی از افراد بازنشسته می‌گویند که با گذشت ۶ ماه از آغاز سال، تاکنون معاش دریافت نکرده‌اند و هرگاه برای دریافت معاش به این اداره مراجعه می‌کنند، بدون […]

بازنشستگان/ متقاعدان از افراد کم‌درآمد جامعه هستند. آنان همواره در داهلیزهای ریاست تقاعد سرگردان هستند و از کاغذپرانی و عدم پرداخت به موقع معاش خود ناراضی هستند.

بعضی از افراد بازنشسته می‌گویند که با گذشت ۶ ماه از آغاز سال، تاکنون معاش دریافت نکرده‌اند و هرگاه برای دریافت معاش به این اداره مراجعه می‌کنند، بدون شنیدن علت عدم پرداخت معاش، با دست خالی به خانه بازمی‌گردند.

سید اکبر مسرور، مستوفی ولایت بلخ با تأیید مشکلات بازنشستگان و خراب بودن سیستم بایومتریک در این ولایت، می‌گوید که ۵۶۰ تن تاکنون از سال ۱۳۹۷ معاش خود را دریافت نکرده‌اند و امسال نیز با تلاش زیاد،‌ اما موفق نشده‌اند مرکز را برای پرداخت معاش آنان متقاعد کنند.

آقای مسرور می‌گوید: ۴۹۶۰ تن از بازنشستگان در بلخ و با گذشت ۶ ماه هنوز معاش نگرفته‌اند. آنان برای به دست آوردن حقوق بازنشستگی خود روزانه اوقات خود را پشت در این ریاست سپری می‌کنند؛ اما همچنان با دست خالی بازمی‌گردند.

این در حالیست که این ریاست دو سال قبل کار الکترونیکی کردن سیستم پرداخت معاش بازنشستگان را آغاز کرده بود؛ اما با گذشت دو سال تاکنون این طرح عملی نشده است.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ