از انفجار ماین در فرماندهی پلیس فاریاب جلوگیری شد

به گزارش خبرگزاری شانا، مقام‌های امنیتی در فاریاب می‌گویند که از انفجار ماین در فرماندهی پلیس این ولایت جلوگیری شده است.

عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب گفت که یک حلقه ماین دست‌ساز مغناطیسی عیارشده با موبایل، توسط افرادناشناس در تعمیر قبلی ثبت احوال و نفوس در غرب فرماندهی پلیس داخل اتاق کارمندان خدمات ملکی پلیس جاسازی شده بود که توسط پلیس خنثی شد.

  • بصیره مصمم، خبرگزاری شانا، فاریاب