ارائه پیشنهادات کمیسیون مستقل انتخابات با حکومت و جامعه جهانی

نشست همکاری میان اتحادیه اروپا، یوناما و نمایندگان سفارت‌های کشورهای کمک‌کننده به انتخابات افغانستان با مسئولان کمیسیون انتخابات افغانستان برگزار شد. در این نشست که عصر دیروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، رئیس و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات پیش از اعلام تقویم انتخاباتی و عملیاتی، برای جلب همکاری‌های حکومت و جامعه جهانی در بخش‌های […]

نشست همکاری میان اتحادیه اروپا، یوناما و نمایندگان سفارت‌های کشورهای کمک‌کننده به انتخابات افغانستان با مسئولان کمیسیون انتخابات افغانستان برگزار شد.

در این نشست که عصر دیروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، رئیس و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات پیش از اعلام تقویم انتخاباتی و عملیاتی، برای جلب همکاری‌های حکومت و جامعه جهانی در بخش‌های مربطه، پیشنهادات خود را با آنان درمیان گذاشتند.

آقای غنی، رئیس جمهور افغانستان به مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان داد و گفت که حکومت برای برگزاری انتخابات سراسری و شفاف به همکاری‌های امنیتی، تخنیکی و لوژستیکی آمادگی دارد.

نمایندگان کشورهای کمک‌کننده و جامعه جهانی نیز برای برگزاری بهتر و به‌موقع انتخابات ریاست جمهوری آینده به مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قول همکاری دادند.