آزادی رهبر جامعه سلفی هرات از بند گروه طالبان

رهبر سلفیان هرات که چندی پیش توسط گروه طالبان دستگیر شده بود از بند این گروه آزاد شد.

به گزارش شانا به نقل از اسپوتنیک؛ معراج کشکی، خطیب مسجد جامع میرصالح هرات هرچند همیشه به طرفداری از گروه طالبان سخنران می‌کرد، اما با آن‌هم توسط افراد این گروه طالبان چندی پیش دستگیر شده بود.


این فرد سلفی، همیشه به طرفداری گروه طالبان سخنرانی و خواستار اعدام مخالفان این گروه می‌شد، اما با آن‌هم گروه طالبان به این عالم سلفی مشکوک و او را دستگیر و زندانی کرد. او نزدیک به یک ماه در زندان گروه طالبان در بند بود.

معراج‌الدین کشکی چند روز پیش به هرات بازگشت. پشتیبانان او طالبان را متهم می‌کنند که به دلایل مذهبی مورد آزارواذیت قرار می‌گیرند – همه سلفی‌ها به طور پیش فرض حامیان داعش محسوب می‌شوند.

گزارش‌هایی هم به منتشر شده است که سرویس‌های ویژه گروه طالبان سلفی‌ها را شناسایی و آن‌ها را در اداره‌های خود استخدام نمی‌کنند و بلکه سلفیانی که در حال کار در اداره‌ها هستند نیز از سوی این گروه اخراج می‌شوند.

قابل یادآوری است که گروه طالبان با وجود اعلان بخشش عمومی، مخالفان خود را از آغاز چیرگی‌ خود را تاکنون دستگیر، شکنجه و تیرباران می‌کند.