ادامه آتش‌سوزی در شهر مزارشریف

بر اثر آتش‌سوزی در شهر مزارشریف بیش از صدها دکان خسارت دیده است.  بر اثر آتش‌سوزی که از دو روز بدین‌سو در رسته غوربندی شهر مزارشریف ادامه یافته است خسارات مالی زیادی بر دکانداران وارد شده است. این دُکانداران علت آتش‌سوزی را شارتی برق می‌دانند. آنان می‌گویند که در این آتش‌سوزی میلیون‌ها دالر متضرر شده‌اند. […]

بر اثر آتش‌سوزی در شهر مزارشریف بیش از صدها دکان خسارت دیده است.

 بر اثر آتش‌سوزی که از دو روز بدین‌سو در رسته غوربندی شهر مزارشریف ادامه یافته است خسارات مالی زیادی بر دکانداران وارد شده است. این دُکانداران علت آتش‌سوزی را شارتی برق می‌دانند. آنان می‌گویند که در این آتش‌سوزی میلیون‌ها دالر متضرر شده‌اند.

با این حال مسئولان می‌گویند که بارها به دُکانداران این رسته هشدار داده‌اند تا برای حفاظت از اموال‌شان از ذخایر آب و بالُن‌های آتش‌نشانی استفاده کنند.

شاهدان عینی می‌گویند که این آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد و انبار چپلی‌های کاکی، انواع لباس و قالین‌ها آتش گرفته است.

اﺯ ﺳﻮیی ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﺁﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ‌ﻫﺎی معیاری و بر اساس ﻣﺎﺳﺘﺮپلان شهرداری باعث بروز حوادث این‌چنینی و افزایش خسارات به دکانداران شهر مزارشریف شده است.