آغاز روند نام‌نویسی رأی‌دهندگان در بلخ

محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ

کمیسیون مستقل انتخابات روند نام‌نویسی رأی‌دهندگان را با حضور مقامات محلی، اعضای جامعه مدنی و رسانه‌ها رسماً در بلخ آغاز کردند.

مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که روند نام‌نویسی رأی‌دهندگان با ایجاد بش از ۲۳ مرکز در ولسوالی‌های ولایت بلخ آغاز شده است. به گفته مسئولان، نام‌نویسی رأی‌دهندگان از هجدهم جوزا تا اول سرطان ادامه خواهد داشت.

در همین حال مسئولان محلی بلخ از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از وقت معین آن ابراز امیدواری می‌کنند و از تمام شهروندان بلخ که سن قانونی را برای رای‌دادن تکمیل کرده‌اند می‌خواهند تا با مراجعه به مراکز،‌ نام‌نویسی کنند.

قرار است که انتخابات ریاست جمهوری ۶ ﻣﻴﺰاﻥ امسال برگزار شود.