کمک ۸ میلیون پوندی بریتانیا به افغانستان برای برگزاری انتخابات

الیسون بلیک، سفیر بریتانیا می‌گوید: من خرسندم که بریتانیا از طریق فراهم‌آوری این کمک می‌تواند از این پروسه دموکراتیک حمایت کند. به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از شفقنا؛ کشور بریتانیا افزوده است که از انتخابات افغانستان حمایت کرده و هشت میلیون پوند برای برگزاری انتخابات این کشور کمک می‌کند. در خبرنامه‌ منتشر شده آمده […]

الیسون بلیک، سفیر بریتانیا می‌گوید: من خرسندم که بریتانیا از طریق فراهم‌آوری این کمک می‌تواند از این پروسه دموکراتیک حمایت کند.

به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از شفقنا؛ کشور بریتانیا افزوده است که از انتخابات افغانستان حمایت کرده و هشت میلیون پوند برای برگزاری انتخابات این کشور کمک می‌کند.

در خبرنامه‌ منتشر شده آمده است که اداره توسعه بین‌المللی بریتانیا مبلغ هشت میلیون پوند را به برنامه حمایت از انتخابات ملل متحد، که مسئولیت حمایت‌های تخنیکی به نهادهای مستقل انتخاباتی افغانستان را دارد، کمک خواهد کرد.

در عین حال سفیر بریتانیا در افغانستان از این روند خوشی کرده و گفته است که بریتانیا از طریق فراهم‌آوری این کمک می‌تواند از این پروسه دموکراتیک حمایت کند، نیز افزوده است که بریتانیا از برگزاری انتخابات در افغانستان حمایت قاطع می‌کند تا مردم افغانستان بتوانند در فضای صلح زندگی کنند.

در ادامه صحبت‌هایش افزوده است برگزاری انتخابات به موقع یک گام دیگر در راستای یک آینده با ثبات و دموکراتیک برای افغانستان است.