اصولی: میر رحمان رحمانی آرای اکثریت را به دست نیاورده است

خبرگزاری شانا به نقل از رادیوی آزادی گزارش می‌دهد که کمال ناصر اصولی و شماری از اعضای ولسی جرگه که می‌گویند، میر رحمان رحمانی برای رهبری مجلس آرای پنجاه درصد جمع یک را به دست نیاورده است، برای آقای رحمانی امروز اجازه ندادند بر کرسی ریاست تکیه بزند. در رای دهی دیروز برای انتخاب رئیس […]

خبرگزاری شانا به نقل از رادیوی آزادی گزارش می‌دهد که کمال ناصر اصولی و شماری از اعضای ولسی جرگه که می‌گویند، میر رحمان رحمانی برای رهبری مجلس آرای پنجاه درصد جمع یک را به دست نیاورده است، برای آقای رحمانی امروز اجازه ندادند بر کرسی ریاست تکیه بزند.

در رای دهی دیروز برای انتخاب رئیس ولسی جرگه، میر رحمان رحمانی ۱۲۳ رای و کمال ناصر اصولی ۵۵ رای گرفتند.

رئیس موقت ولسی جرگه اعلام کرد که آقای رحمانی برنده شده است؛ اما اصولی و شماری از نماینده‌های دیگر اعتراض کردند که از میان ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس، هیچ نامزد نتوانست آرای پنجاه درصد جمع یک را تکمیل کند، بنابراین باید نمایند‌گان، انتخاب رئیس را دوباره برگزار کنند؛ اما میر رحمان رحمانی و حامیانش می‌گویند، آقای رحمانی آرای اکثریت را به دست آورده است و به عنوان رئیس مجلس انتخاب شده است.