کار ساخت ۳۰ کیلومتر خط آهن آقینه ـ اندخوی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری شانا، مقامات محلی فاریاب از آغاز کار ۳۰ کیلومتر خط آهن بندر تجارتی آقینه – اندخوی و بهره‌برداری از ۱۰ کیلومتر خطوط  انکشافی ایستگاه خط آهن بندر آقینه خبر می‌دهند. کار ساخت ۳۰ کیلومتر خط آهن بندر تجارتی آقینه ـ اندخوی با حضور دکتر نقیب‌الله فایق، والی فاریاب، یما یاری، وزیر ترانسپورت، […]

به گزارش خبرگزاری شانا، مقامات محلی فاریاب از آغاز کار ۳۰ کیلومتر خط آهن بندر تجارتی آقینه – اندخوی و بهره‌برداری از ۱۰ کیلومتر خطوط  انکشافی ایستگاه خط آهن بندر آقینه خبر می‌دهند.

کار ساخت ۳۰ کیلومتر خط آهن بندر تجارتی آقینه ـ اندخوی با حضور دکتر نقیب‌الله فایق، والی فاریاب، یما یاری، وزیر ترانسپورت، وزیرصنعت و ارتباطات ترکمنستان، رنگینه کارگر و انور باشلیغ، نمایندگان مردم فاریاب در شورای ملی، نورالدین رحمانی، رئیس نمایندگی وزارت خارجه در بلخ، سفیر ترکمنستان در کابل و شماری از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی هر دو کشور، افتتاح شد.

دکتر نقیب‌الله فایق، والی فاریاب با سپاسگزاری از همکاری دوامدار کشور  ترکمنستان، این کشور را همسایه‌ای بی‌ضرر، دوست و برادر خواند.

از سویی هم والی فاریاب از کمک‌های رئیس جمهور ترکمنستان برای اعمار کلنیک/ درمانگاه، مسجد، سرک و ده‌ها هزار دالر کمک بشردوستانه به مردم فاریاب سپاسگزاری کرد.

والی فاریاب انکشاف و توسعه بندر تجارتی آقینه فاریاب را حاصل تلاش‌های رئیس جمهور افغانستان دانست و به نمایندگی از مردم فاریاب از وی تشکر کرد.

با این همه والی فاریاب خطاب به هیئت بلندپایه ترکمنستان، گفت: ولایت همجوار وهمسایه شما؛ یعنی فاریاب درجه اول شده است و برای ترکمنستان بسیار خوب است که اکنون با یک ولایت درجه اول همسایه است. روابط میان کشورهای همسایه ایجاب می‌کند که آنان در گام نخست کنسولگری‌های خود را در ولایت همسایه ایجاد کنند؛ زیرا از نظر رسمی فاریاب ازهیچ ولایت دیگر امتیاز کمتری ندارد .

همچنین والی فاریاب ایجاد یک کتابخانه معیاری به نام «مخدوم‌قلی فراغی»، ساخت یک کمپلکس ورزشی و سفر مامورین حکومت محلی فاریاب برای تبادله تجارب را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد با استقبال هیئت ترکمنستان روبرو شد.

  • بصیره مصمم، خبرگزاری شانا، فاریاب