کاخ سفید: خبری از به رسمیت شناختن طالبان نیست

جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی امریکا می‌گوید که سیاست آمریکا علیه طالبان تغییر نکرده و خبری از به رسمیت شناختن آن‌ها نیست.

جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی امریکا می‌گوید که سیاست آمریکا علیه طالبان تغییر نکرده و خبری از به رسمیت شناختن آن‌ها نیست.

«جان کربی» تأکید کرده که سیاست کاخ سفید علیه طالبان تغییر نکرده است. او اظهار می‌دارد که حکومت کابل در مسیر خلاف خواست جهان حرکت می‌کند.

این مقام امریکایی روز دوشنبه در نشستی خبریی گفت که طالبان با کنش‌های ضد بشری‌شان از کسب مشروعیت بین‌المللی فاصله می‌گیرد.

وی افزود: این گروه نه تنها به تعهداتش درباره حکومتداری خوب و حقوق زنان عمل نکرده است، بلکه مسیر مخالف آن را در پیش گرفته‌اند.

کربی در اخیر همچنی خاطرنشان کرد که واشنگتن قصدی برای به رسمیت شناختن حکومت کابل ندارد.

کربی پیش از این نیز گفته بود مشروعیت بین‌المللی طالبان به دادن حق آموزش برای زنان و دختران بستگی دارد.