پوشاندن چهره «هادی چوپان» توسط ماموران طالبان

ماموران امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر گروه طالبان،‌ تصویر چهره هادی چوپان، بدن‌ساز حرفه‌ای ایرانی را در بازار کابل پوشانده‌اند.

ماموران وزارت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر گروه طالبان چهره افراد را در تابلوهای فروشگاه‌ها،‌ بازار و خیابان‌ها می‌پوشانند؛ زیرا معتقدند تصویرگری چهره انسان‌ها، غیراسلامی و غیرشرعی است.

این عکس مربوط به یک فروشگاه لوازم و داروهای بدن‌سازی در بازار «بوش» کابل است که توسط رضا غبیشاوی در سفر به کابل گرفته شده است.