واکنش طالبان به فیصله‌های لویه‌جرگه مشورتی کابل

ما لازم می‌دانیم که نکات چندی را در مورد فیصله های لویه جرگه مشورتی کابل یادآور شویم.

اسپوتنیک:
طالبان: ما لازم می دانیم که نکات چندی را در مورد فیصله های لویه جرگه مشورتی کابل یادآور شویم.

اسپوتنیک به نقل از اظهارات طالبان، نهاد سیاسی طالبان فیصله های لویه جرگه مشورتی کابل را با ابلاغ اعلامیه مورد انتقاد قرار داده که قرار ذیل میباشد:

– اکثریت مطلق اشتراک کننده گان لویه جرگه کابل کسانی بودند که در هژده سال گذشته بر پست های پائین و بلند دولتی کار کرده اند، معاشات دالری گرفته اند، بناءً فیصله های شان نیز تلاش برای ابقای خارجی ها و پشتیبانی از آنان است.
— این جلسه به هیچ صورت از ملت نمایندگی نمی کرد، حتی بیشتر سیاستمداران کابل نشین و نصف باقی اداره کابل نیز با آن مقاطعه کرده بودند، لهذا این جلسه تنها بهانه جوئی برای مصارف هنگفت، مشغول ساختن توجه مردم از ناکامی ها و تلاشی برای نجات از انزوای اشرف غنی بود.

– متاسفانه، بیش از سه هزار اشتراک کننده گان جلسه نتوانستند حملات، بمباردمان اماکن مقدسه و کشته شدن هموطنان ما را تقبیح کنند و برای حل و رفع بحران اقدام نمایند، که این خود حیثیت جرگه مذکور را آشکار می سازد.
— جنبش طالبان همزمان صدها زندانیان جانب مقابل را رها نموده و مصارف راه را هم برای شان پرداخته است (که رهائی بیش از صد تن زندانی در مرغاب بادغیس نمونه تازه آن است)، ما این کار را به اساس اخلاق اسلامی و حسن نیت خود انجام داده ایم، این خط مشی ما است و ان شاء الله آنرا دوام می دهیم.

ادامه را در این لینک بخوانید.