والی فاریاب: طالبان در ولسوالی بلچراغ مانع رفتن کودکان به مکتب شده بودند

به گزارش خبرگزاری شانا، دکتر نقیب‌الله فایق، والی فاریاب می‌‌گوید که گروه طالبان در جریان یک سال حضورشان در ولسوالی بلچراغ، ظلم و ستم بی‌شماری بر مردم این ولسوالی روا داشته‌اند. آقای فایق می‌گوید: طالبان ساختمان‌های دولتی را تخریب و مانع رفتن کودکان به مکاتب شده بودند. از سویی هم والی فاریاب تاکید می‌کند که […]

به گزارش خبرگزاری شانا، دکتر نقیب‌الله فایق، والی فاریاب می‌‌گوید که گروه طالبان در جریان یک سال حضورشان در ولسوالی بلچراغ، ظلم و ستم بی‌شماری بر مردم این ولسوالی روا داشته‌اند.

آقای فایق می‌گوید: طالبان ساختمان‌های دولتی را تخریب و مانع رفتن کودکان به مکاتب شده بودند.

از سویی هم والی فاریاب تاکید می‌کند که در حال حاضر کماندوها و اردوی محلی در بلچراغ مصروف سرکوب شورشیان هستند.

  • بصیره مصمم، خبرگزاری شانا، فاریاب