نیمی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در استان خراسان رضوی توسط مهاجرین افغانستانی صورت گرفته است

رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی می‌گوید که بین ۴۵ تا ۵۰ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی در این استان را بازرگانان افغانستانی انجام داده‌اند و از این حیث شهروندان این کشور رتبه نخست را در میان سایر سرمایه‌گذاران خارجی استان به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی، بشیراحمد اربابی در این خصوص افزود: از سال گذشته که در کشور افغانستان طالبان به قدرت رسیدند، سرمایه‌گذاران زیادی به ایران وارد شده‌اند.
وی گفت: دین، فرهنگ، مرز و جغرافیای مشترک موجب شده است سرمایه‌گذاران افغانستانی خود را جدا از مردم ایران ندانند، از این رو نخستین مقصد برای سرمایه‌گذاران افغانستانی و هدف سرمایه‌گذاری ایران است.
رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی به فعالیت هزار و ۶۰۰ شرکت افغانستانی در این استان اشاره کرد و گفت: اگر هر شرکت فقط ۱۰ فعال اقتصادی داشته باشد می‌توان به فعالیت حدود ۱۶ هزار تاجر و فعال اقتصادی و همچنین اشتغال‌زایی قابل توجه در قالب این مجموعه اشاره کرد.
وی شمار اعضای انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی را حدود ۵۰۰ تاجر و فعال اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: ورود ارز به ایران و تبدیل آن به ارز نیمایی از مشکلات مهم تجار افغانستانی است که هزینه هنگفتی نیز به آن‌ها تحمیل می‌کند.