نگرانی مردم کابل از جدال‌های سیاسی درباره ادامه کار رئیس جمهور غنی

اخیراً شورای نامزدان ریاست جمهوری با برگزار کنفرانس مطبوعاتی ادامه کار حکومت را پس از اول جوزا غیرقانونی اعلام کردند و تأکید کردند که در صورت ادامه کار حکومت پس از اول جوزا از تمام روش‌ها و ابزارهای قانونی و حقوقی برای کنار رفتن آقای غنی از حکومت استفاده خواهند کرد. با افزایش تنش‌ها بر […]

اخیراً شورای نامزدان ریاست جمهوری با برگزار کنفرانس مطبوعاتی ادامه کار حکومت را پس از اول جوزا غیرقانونی اعلام کردند و تأکید کردند که در صورت ادامه کار حکومت پس از اول جوزا از تمام روش‌ها و ابزارهای قانونی و حقوقی برای کنار رفتن آقای غنی از حکومت استفاده خواهند کرد.

با افزایش تنش‌ها بر سر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان و ادامه کار رئیس جمهور پس از اول جوزا، مردم کابل از این وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند.

مردم کابل می‌گویند که از این وضعیت باعث نگرانی آنان شده است و از طرفی با افزایش نرخ دالر در مقابل پول افغانی، قیمت اجناس رو به افزایش است.

گفتنی است که به نقل از شبکه‌های مجازی جاده‌های منتهی به ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیروز چهارشنبه، اول جوزا، برای مدت چند ساعت مسدود بوده است.

برخی شهروندان کابل با شکایت از وضعیت کنونی می‌گویند که سران حکومت، قدرت را در انحصار خود گرفته‌اند و این وضعیت کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است.